Het werk aan de dui­ker­brug bij de Kool­tuin­weg vor­dert goed, dat geldt ook voor de com­par­ti­men­ten in de ver­diep­te lig­ging. De wan­den van de pomp­kel­der wor­den opge­bouwd, net als voor aan­slui­ting Val­ken­burg-West. Bij de Toren­vliet­brug wer­ken we de komen­de tijd al aan de afwer­king van o.a. de leu­nin­gen, rand­ele­men­ten en de ver­lich­ting. Meer over het werk aan de Tjal­ma­weg lees je weer in deze bouwupdate.