Zo ziet het ophan­gen van de arma­tu­ren voor de ver­lich­ting er van dicht­bij uit! Ruim 1000 arma­tu­ren per tun­nel­buis wor­den met de hand beves­tigd. Er brandt straks dim­ba­re LED-ver­lich­ting in de tun­nel; dub­be­lop ener­gie­zui­nig. Over­dag is een ande­re licht­in­ten­si­teit nodig dan ’s nachts, zodat de ver­lich­ting daar­op aan­ge­past kan wor­den. In iede­re tun­nel­buis han­gen in totaal 1053 arma­tu­ren; 967 voor de basis­ver­lich­ting, 76 voor de ingangs­ver­lich­ting en 10 voor de uit­gangs­ver­lich­ting. Benieuwd naar meer tech­ni­sche instal­la­ties die in de tun­nel gemon­teerd wor­den? Bekijk het over­zicht van de belang­rijk­ste onder­de­len.