De komende twee maanden wordt bij werkzaamheden in de Corbulotunnel een pilot uitgevoerd met exoskeletten; lichaamsharnassen die onder meer gebruikt worden bij werken boven het hoofd. Met een exoskelet worden fysieke lasten beter over het lichaam verdeeld. De provincie Zuid-Holland en Comol5/Croonwolter&dros werken in deze pilot samen om te onderzoeken of een exoskelet kan bijdragen aan ondersteuning bij werkzaamheden boven het hoofd, zodat er minder vermoeidheid optreedt en medewerkers vitaler en tot latere leeftijd kunnen doorwerken.

Gedurende 2 maanden werken een aantal medewerkers met en zonder het exoskelet. Bij deze test wordt met bewegings- en hartsensoren gemeten wat het verschil in belasting en inspanning is bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden op de bouwplaats. Na deze periode wordt geëvalueerd hoe de gebruikers de exoskeletten ervaren en wordt aan de hand daarvan een mogelijk vervolg bepaald.

De provincie heeft aannemer Comol5/Croonwolter&dros uitgedaagd om met innovaties aan de slag te gaan op het gebied van veilig werken. Daarop zijn zij, met steun van de provincie, gestart met de pilot. Binnenkort wordt nog een tweede pilot uitgevoerd met het werken met bodycams. Resultaten uit de pilots neemt de provincie mee bij andere provinciale bouwprojecten.