Er is momen­teel veel acti­vi­teit bij de ver­diep­te lig­ging voor de nieu­we N434! Er wor­den dam­wan­den aan­ge­bracht, bouw­kui­pen ont­gra­ven, beton­nen vloe­ren aan­ge­bracht, wape­ning gemaakt, wan­den gestort… som­mi­ge bouw­kui­pen zijn al zover dat er alleen nog asfalt hoeft te wor­den aan­ge­bracht. Bekijk de foto’s hieronder.

Klik op de foto’s voor een ver­gro­ting. Foto­gra­fie: Fred Leeflang