Op de huidige kruising van de Voorschoterweg/Hoofdstraat met de Duyfraklaan/Torenvlietslaan komt een rotonde voor het autoverkeer, met gescheiden fietspaden. In de toekomstige situatie rijdt het autoverkeer via de rotonde naar de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Oost, richting de N206. De huidige Torenvlietslaan, het gedeelte dat haaks staat op de N206, wordt verlegd richting het westen. Op de bovenstaande afbeelding is te zien hoe de eindsituatie er uit gaat zien.

Fasering en planning

De werkzaamheden aan de rotonde worden in fases uitgevoerd. Boskalis is inmiddels gestart met de aanleg van het zogenaamde ‘brandweerpad’. Dat is de nieuwe aansluiting van de Torenvlietslaan op de Voorschoterweg. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, wordt dit een openbare weg. Als het brandweerpad half juni gereed is, wordt de huidige verbinding van de Torenvlietslaan naar de Voorschoterweg afgesloten.

Vanaf half juni, gaat Boskalis voorbereidende werkzaamheden uitvoeren, zoals het verleggen van kabels & leidingen en het verleggen van de sloten nabij de kruising. Hiervoor wordt het fietspad aan beide kanten van de Voorschoterweg afgesloten. Fietsers en voetgangers worden via een bypass aan de noordzijde over het parkeerterrein en het Duyfrakplein omgeleid. De bushalte wordt tijdelijk verplaatst naar het begin van de Hoofdstraat. De omleidingen wordt met borden aangegeven. Automobilisten rijden in deze periode nog over de Voorschoterweg.

In augustus gaat Boskalis, na deze voorbereidingen, de rotonde aanleggen. Fietsverkeer rijdt dan, net als in juni en juli, via de noordzijde over het parkeerterrein en het Duyfrakplein. Autoverkeer wordt vanaf augustus ook langs het werk heen geleid, via een bypass. De bypass voor autoverkeer loopt over het parkeerterrein ten noorden van de Voorschoterweg. Aan het einde van deze periode moet de Voorschoterweg 1 dag worden afgesloten voor al het verkeer om de aansluitingen te asfalteren. Begin september volgt de openstelling van de rotonde voor het fiets- en autoverkeer in de definitieve situatie.

Werkterrein en verkeerssituatie tijdens aanleg rotonde

Werkterrein en verkeerssituatie tijdens aanleg rotonde

Hinder

Omwonenden van de rotonde kunnen hinder ervaren van de bouwwerkzaamheden. De hinder kan bestaan uit geluidshinder, geurhinder van bijvoorbeeld het asfalt en de gewijzigde verkeersituatie tijdens de bouwwerkzaamheden. Tijdelijk zullen er minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn op het parkeerterrein naast de sportschool. Fietsverkeer rijdt in deze periode over het Duyfrakplein, wees hier bewust van als bewoner en fietsers, en beperk uw snelheid als automobilist. Het streven is altijd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Omwonenden van de rotonde hebben een brief over de werkzaamheden ontvangen.

Vergunningen

De vergunningen voor de aanleg van de rotonde zijn verleend en de werkzaamheden zijn afgestemd met de gemeente Katwijk. De aanleg van de rotonde staat los van de tijdelijke, noordelijke, verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg.