Boskalis gaat rond 20 mei a.s. starten met de aanleg van het zogeheten “brandweerpad”. Het brandweerpad is de nieuwe verbinding tussen de Voorschoterweg en de Torenvlietslaan. De aanleg van het brandweerpad maakt onderdeel uit van de nieuwe verkeersituatie bij de rotonde Torenvlietslaan.

In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is het brandweerpad niet alleen toegankelijk voor de brandweer maar is het een openbare weg.

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde Torenvlietslaan is het brandweerpad beperkt toegankelijk, dit wordt met verkeersborden aangegeven.

Het pad is na openstelling van de rotonde de nieuwe verbinding van de Torenvlietslaan naar de Voorschoterweg, dit is naar verwachting vanaf begin september 2020.

Vanaf half juni a.s. start Boskalis met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe rotonde. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het verleggen van sloten en kabels & leidingen aan de zuidzijde van de Voorschoterweg.  Als het brandweerpad gereed is, wordt de Torenvlietslaan opgebroken over het aangegeven gedeelte.

In de maand augustus, tijdens de vakantie, wordt de rotonde gebouwd. De werkzaamheden aan het brandweerpad en de rotonde zijn naar verwachting eind september 2020 afgerond. Autoverkeer, fietsers en voetgangers worden tijdens deze werkzaamheden met bypass langs de werkzaamheden geleid. De bypass wordt aangelegd over de parkeerplaats tussen de Voorschoterweg en de Duyfraklaan. Ook de bushalte verschuift tijdelijk 100 meter richting Valkenburg.

Planning:
  • Half mei t/m juni: aanleg brandweerpad
  • Juni: aanleg bypass
  • Half juni t/m juli: voorbereidende werkzaamheden (verleggen sloten en kabels en leidingen en verwijderen bestaande Torenvlietslaan)
  • Augustus: bouw rotonde
  • 1 september: openstelling rotonde

De voortgang van de werkzaamheden aan het brandweerpad en de rotonde Torenvlietslaan wordt regelmatig gecommuniceerd op de website. Bewoners en ondernemers ontvangen een brief als er sprake is van hinder door de werkzaamheden.

De aanleg van de rotonde Torenvlietslaan en het brandweerpad staan los van de tijdelijke verlegging van de N206. De vergunningen voor deze werkzaamheden zijn verleend.