Zo’n 100 bezoekers kwamen zondag 9 september helpen in de zoektocht naar de Leidse Schans Lammen. Schans Lammen is een historische locatie. Vanaf dit Spaanse verdedigingswerk even buiten Leiden trokken de Watergeuzen tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) de stad in, nadat de Spaanse belegeraars waren vertrokken. Het is ook de locatie waar volgens de legende op 3 oktober 1574 de hutspot werd gevonden door de Leidse weesjongen Cornelis Joppenszoon. Hoewel er veel bekend is over de Leidse geschiedenis, weet niemand meer waar de schans precies gelegen heeft.

Resultaat

De resultaten van het historisch bureauonderzoek, wat eerder dit jaar plaatsvond, gaven aanleiding voor een booronderzoek om de bodemopbouw in kaart te brengen. Tijdens het booronderzoek is bij een aantal boringen een archeologische laag gevonden: een bodemlaag van wisselende dikte met daarin onder meer stukjes puin en leisteen. Bezoekers konden deze bodemlaag gisteren, begeleid door archeologen van bureau RAAP, zelf uit de grond boren. De exacte ouderdom en herkomst van deze laag wordt bij de uitwerking van het onderzoek verder uitgezocht. Het is op dit moment dus nog niet bekend wat deze archeologische laag exact is en of hij met de Schans te maken kan hebben. De uitkomsten van het booronderzoek worden later dit jaar verwacht en dan wordt ook bekend of deze zoektocht een vervolg krijgt.

Onderzoek

De provincie Zuid-Holland is rijk aan archeologie. Archeologie vertelt veel over onze geschiedenis. De provincie wil graag de vindplaatsen in het projectgebied van de RijnlandRoute in beeld brengen en waar nodig de archeologische vondsten veilig stellen, conserveren en behouden. Zo beschermen wij ons archeologisch erfgoed en maken het beleefbaar voor een groter publiek. De RijnlandRoute steunt, samen met verschillende fondsen, de zoektocht naar Schans Lammen.

Het rapport van het historisch bureauonderzoek vindt u rechts op deze pagina bij dit nieuwsbericht. Meer informatie over de Zoektocht lees je op de Facebookpagina ‘Waar vond Leiden de hutspot? De zoektocht naar Schans Lammen