Hoe gaan de N206 Euro­pa­weg, het Lam­men­schans­plein en de omge­ving er straks uit­zien? Er staan nieu­we 360 gra­den beel­den van de Euro­pa­weg en het Lam­men­schans­plein op de web­si­te. Hier­op is te zien hoe de weg, het plein, de fiets- en voet­pa­den en de omge­ving er straks uit gaan zien. Deze foto’s tonen op ver­schil­len­de plek­ken de hui­di­ge en de toe­kom­sti­ge situ­a­tie en het beeld kan gedraaid en inge­zoomd worden.