Bij het knooppunt Hofvliet sluiten de A4 en de N434 straks op elkaar aan. De fly-overs vormen hier de verbinding en het betonwerk en de afwerking (zoals leuningwerk) hiervan zijn sinds afgelopen zomer gereed. Je zou zeggen, een kwestie van aansluiten en rijden maar! Maar voordat er verkeer overheen kan moeten er nog best wat dingen gebeuren.

De komende tijd wordt hier verder gewerkt aan de inrichting, zoals het aanbrengen van kabels en leidingen en het plaatsen van verlichtingsmasten. Ook wordt het grondlichaam geplaatst en begin volgend jaar volgen de voegovergangen. Een voegovergang is een voeg als overgang van het beton naar rijbaan, om de werking van het beton op te vangen.

In de loop van 2022 worden de eerste twee lagen asfalt aangebracht, hierin worden later de detectielussen geslepen waarmee het verkeer waargenomen kan worden. In het najaar van 2022 volgen dan deklaag en de markeringen. De ingebruikname van het knooppunt loopt uiteraard gelijk met de openstelling van de Corbulotunnel in 2023.

Een dikke en een dunne fly-over

Veel mensen valt het op dat, als je op de A4 onder de fly-overs doorrijdt, de zuidelijke fly-over veel dikker is dan de noordelijke. We ontvangen hier veel vragen over. Het korte antwoord is omdat het ene deel een veel grotere overspanning heeft dan de andere. De afstand tussen de twee steunpunten is bij de zuidelijke fly-over veel langer en daarom is dit deel dikker uitgevoerd.

En voor de technische liefhebbers, het lange antwoord: De fly-over van de N434 richting Amsterdam (KW20*), is een voorgespannen plaatbrug. De fly-over van Den Haag richting de N434 (KW21) is een voorgespannen tweecellige kokerliggerbrug. Verschillende aspecten spelen een rol bij het zwaardere ontwerp (esthetische eisen, boogstraal, etc.), maar doorslaggevend is de overspanning: KW21 heeft flink grotere overspanningen dan KW20 (65 meter vs. 46 meter). Beide kunstwerken zijn in het werk voorzien van voorspanning en er is dus efficiënt/effectief met materiaal omgegaan. KW21 oogt heel zwaar, maar is voor het grootste deel hol (kokerprofiel, gewichtsbesparing). De grotere constructiehoogte is nodig om efficiënt om te kunnen gaan met de krachten en vervormingen ten gevolge van het verkeer. Ook bij KW20 is er aan gewichtsbesparing gedaan (holle buizen ingestort in het dek bij de grotere overspanningen).

*KW staat voor kunstwerk. We nummeren ze om er makkelijker over te kunnen communiceren, zo weet iedereen precies over welk deel van het werk het gaat.