Ter voorbereiding van de werkzaamheden aan de verbreding van de N206 Europaweg  / Lammenschansplein en omgeving vinden binnenkort diverse onderzoeken plaats vanaf de Rooseveltstraat tot aan de aansluiting met de A4. Naar verwachting start de uitvoering van de verbreding in 2021.

Planning

Voor de komende weken tot medio juli staan de volgende onderzoeken op de planning:

  • Diverse natuuronderzoeken
    We inventariseren de bomen langs de Europaweg, brengen vliegroutes van vleermuizen in kaart en doen onderzoek naar beschermde diersoorten in sloten.
  • Bodemonderzoek en inmeting van het terrein met gps
    We voeren grondboringen uit om scherp te krijgen welke maatregelen we moeten nemen om ervoor te zorgen dat de verbrede Europaweg straks goed blijft liggen en niet verzakt.
  • Kentekenonderzoek verkeersstromen
    Met camera’s op en langs de weg brengen we de hoeveelheid herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer in beeld.  Deze beelden gebruiken we voor het opstellen van plannen om de route via de Europaweg/Lammenschansplein zo goed als mogelijk is bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden. De verzamelde beelden worden geanonimiseerd verwerkt en niet gebruikt voor commerciële doeleinden of handhaving. Na verwerking wissen we de verkregen beelden.