Van woensdag 15 juli t/m vrijdag 17 juli en vanaf maandag 20 juli gedurende enkele weken rijdt er bouwverkeer voor het transport van zand en overige materialen van en naar de werklocatie aan de Torenvlietslaan. Het vervoer is nodig voor de bouw van de rotonde Torenvlietslaan en het aanbrengen van voorbelasting voor de toekomstige aansluiting Valkenburg-Oost. Het bouwverkeer rijdt via de Torenvlietslaan – Achterwegviaduct – Achterweg – de bouwweg op Project Locatie Valkenburg en de Zonneveldslaan naar de N206. Op diverse locaties worden verkeersregelaars ingezet. Er worden borden geplaatst om het verkeer te informeren. De route voor het bouwverkeer is afgestemd met de gemeente Katwijk.

Woensdag 15 juli t/m vrijdag 17 juli

Van woensdag 15 juli t/m vrijdag 17 juli rijden er per dag maximaal 3 vrachtwagens met trekker via de Torenvlietslaan en de Achterweg heen en weer naar het depot van Boskalis op Project Locatie Valkenburg (PLV). De vrachtwagens vervoeren vrijgekomen materialen van het opbreken van de Torenvlietslaan en het graven van de nieuwe watergangen.

Vanaf maandag 20 juli

Vanaf maandag 20 juli, gedurende enkele weken, rijden er ongeveer 75 vrachtwagens per dag vanaf de bouwuitrit van de N206 naar de werklocatie aan de Torenvlietslaan, via de Torenvlietslaan – Achterwegviaduct – Achterweg – de bouwweg op Project Locatie Valkenburg en de Zonneveldslaan. De vrachtwagens vervoeren grond voor het aanbrengen van voorbelasting bij de toekomstige ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-Oost en materialen voor de rotonde Torenvlietslaan.

Verkeersregelaars

Bij het Achterwegviaduct, de oversteek bij de Achterweg en op de Zonneveldslaan worden in beide periodes verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

Invoeger N206 voor bouwverkeer

Het bouwverkeer op deze wegen is nodig totdat een invoeger voor het bouwverkeer – direct op de N206 – is aangelegd op dezelfde locatie als de pas aangelegde bouwuitrit vanaf de N206. Als deze invoeger klaar is, kan het bouwverkeer direct van de N206 naar de werklocatie van Boskalis rijden zonder over het onderliggend wegennet te hoeven rijden.