Op dit moment treft het tunnelafbouwteam de voorbereidingen voor het bouwen van de dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen. Deze dwarsverbindingen dienen straks als vluchtroute om in geval van een calamiteit te vluchten naar de andere, veilige tunnelbuis. We gaan hier te werk met een bijzondere techniek om ervoor te zorgen dat het grondwater niet de tunnel in stroomt en dat we veilig kunnen werken: het bevriezen van de grond.

Op de plek waar de dwarsverbinding moet komen, boren we in een ruime cirkel vrieslansen door de wand van de eerste tunnelbuis. Voor de 8 dwarsverbindingen die met deze techniek worden gebouwd is dat in totaal 2,5 km aan vrieslansen.

Koelvloeistof

Voordat we starten met uitgraven, brengen we een koelvloeistof van pekelwater (zout/watermengsel) door de leidingen van de vrieslansen die ervoor zorgt dat grond binnen enkele weken bevroren is. De exacte tijdsduur hiervan is afhankelijk van de grondsoort waarin het vrieslichaam zich moet vormen. In zand gaat dit makkelijker dan in klei. De temperatuur zakt hierbij tot ongeveer -35 graden Celsius, wat zeer nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Hierna hakken we het beton van de tunnelwand weg en starten we met uitgraven. Vanaf dat moment werken we 24 uur en 7 dagen in de week.

Spuitbeton & folie

Tijdens het uitgraven stabiliseren we de ontgraving met spuitbeton. Daarna openen we het segment naar de noordelijke tunnelbuis. Voordat we met de definitieve vloeren, wanden en dak van de dwarsverbinding kunnen starten wordt er een waterdichte folie aangebracht, die aansluit op de twee geboorde tunnelbuizen. Nadat het betonwerk tussen de tunnelbuizen gereed is, kan de vriesinstallatie worden uitgeschakeld. De dwarsverbindingen zijn dan nog niet klaar: de vluchtdeuren moeten nog in een betonnen omranding worden aangebracht en de installaties worden gemonteerd en getest.

Volgens de huidige planning gaan we vanaf begin november starten met de vriesinstallatie, en begin volgend jaar start het uitgraven. Een ding weten we zeker: komende winter is er ijs in Nederland, en wel bij de RijnlandRoute!