Bos­ka­lis werkt momen­teel aan alle fases van het “trein­tje” om de nieu­we Tjal­ma­weg te bou­wen. In deze bouwup­da­te zie je veel van deze stap­pen ook terug. We maak­ten ook opna­men voor een nieu­we afle­ve­ring van de Rijn­land­Rou­te op Omroep West. Voor de nieu­we afle­ve­ring is nog wat geduld nodig, die is begin okto­ber te zien.