Gis­ter start­ten we met het asfal­te­ren van de ver­diep­te lig­ging van de N434 langs de Ste­vens­hof. We bren­gen nu de eer­ste laag asfalt, de onder­laag, aan op de noor­de­lij­ke rij­baan. In de komen­de weken volgt ook de zui­de­lij­ke rij­baan, en later dit jaar vol­gen de tus­sen­laag en de dek­laag. Het levert mooie plaat­jes op in de 1,4 kilo­me­ter lan­ge ver­diep­te lig­ging tus­sen de geboor­de tun­nel en de A44!