Op vrij­dag 5 novem­ber is het infor­ma­tie­cen­trum bij wij­ze van uit­zon­de­ring geslo­ten. Het team is die dag aan het werk bij het con­gres ‘Romei­nen langs de Rijn­land­Rou­te’. Op zater­dag 6 novem­ber ben je weer van har­te welkom!