Door de corona­cri­sis zit­ten we met z’n allen al weken thuis. De acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren wor­den steeds las­ti­ger om te ver­zin­nen. Daar wil­len wij je graag bij hel­pen! Ga kleu­ren (met de kids of kleur zelf) en maak een mooie cre­a­tie van ons graaf­wiel. Wij zijn benieuwd wat jul­lie er van heb­ben gemaakt, ver­geet je ze niet te delen in de reac­ties hieronder? 

Down­load de kleur­plaat graaf­wiel tun­nel­boor­ma­chi­ne Gaia