In de nieu­we afle­ve­ring neemt Johan een kijk­je in de Cor­bu­lo­tun­nel, waar momen­teel de tun­nel tech­ni­sche instal­la­ties wor­den geplaatst. Hier­bij kan je den­ken aan bij­voor­beeld matrix­bor­den, slag­bo­men, camera’s en rook­mel­ders. Johan helpt bij het ophan­gen van een ven­ti­la­tor, een flin­ke klus want een ven­ti­la­tor weegt zo’n 2.000 kilo. Ook nemen we een kijk­je ónder het weg­dek in de tun­nel, hier is het een snel­weg van kabels en installaties.

Bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te wor­den ook fiets­pa­den aan­ge­legd. Bij de aan­slui­ting Lei­den-West wordt een fiets­pad gemaakt onder de A44 en de op- en afrit­ten. De wan­den van dit fiets­pad zijn bij­zon­der, omdat alle 100.000 tegels vol­gens een exact patroon moe­ten wor­den geplaatst. In de afle­ve­ring zie je hoe het patroon tegel voor tegel op de wand komt.

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.