Half juni werd bekend dat er meer Beaumix toegepast gaat worden in de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg. Uit nieuwe berekeningen van de aannemer kwam naar voren dat er meer gewicht op de folieconstructie aangebracht moest worden voor een veilige, stabiele situatie. Om er zeker van te zijn dat de aannemer een juiste beslissing heeft genomen met de extra toepassing van Beaumix is er een controletoets uitgevoerd. Dit is gedaan door Royal Haskoning/DHV, een onafhankelijk ingenieursbureau.

De conclusie van RH/DHV is dat de berekeningen die Boskalis heeft aangeleverd correct zijn uitgevoerd; Beaumix een geschikt materiaal is om toe te passen als aanvulling op de folieconstructie op basis van de civieltechnische eigenschappen, volumegewicht en sterkte; En met de toepassing van het materiaal wordt voldaan aan de vereiste veiligheid van het evenwicht van de constructie.

In eerder onderzoek was al vastgesteld dat Beaumix aan alle wet- en regelgeving voldoet en er daarom geen grondslag is om toepassing te verbieden. Beaumix is een gecertificeerde circulaire bouwstof die vrij toepasbaar is. Dit betekent dat, ook op basis van de conclusies van de controletoets, de aannemer het werk volgens de gekozen methode uit kan voeren. Alle partijkeuringen worden, zoals dat ook eerder is gebeurd, op de website van de RijnlandRoute vermeld.

Meer informatie over (de toepassing van) Beaumix en de onderzoeken die naar dit materiaal zijn uitgevoerd, staan op de pagina Beaumix.