De Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt regelmatig een selectie van Nederlandse websites om te bewaren voor toekomstig onderzoek. Wij zijn benaderd met het verzoek om de website van de RijnlandRoute op te nemen in het digitale archief van de KB.

De geschiedenis van vandaag wordt vooral online geschreven. Daarom archiveert de KB sinds 2007 de belangrijkste websites van Nederland. Zo wordt voorkomen dat onderzoekers van de toekomst te maken krijgen met een digitaal gat in ons geheugen.

Digitaal erfgoed

Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie wetenschappers erg belangrijk is. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een goed beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Waarom de website van de RijnlandRoute?

De website van de RijnlandRoute bevat volgens de KB waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die, als het project afgerond is, het risico loopt verloren te gaan. De website wordt vanaf juli gearchiveerd en duurzaam opgeslagen, waarmee de informatie ook voor toekomstige wetenschappers beschikbaar blijft.

foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag