Van­af 1 juli tot eind 2022 is het fiets­pad tus­sen de Toren­vliet­slaan en de Toren­vliet­brug in ver­band met werk­zaam­he­den aan de roton­de Toren­vliet­slaan en de aan­leg van de nieu­we aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost afge­slo­ten. Fiet­sers wor­den van­af 1 juli omge­leid via de Voor­scho­ter­weg. Tij­dens de aan­leg van de roton­de wor­den fiet­sers omge­leid via de Hoofd­straat, Mari­nus Post­straat en de Achterweg.

Omlei­ding fietsers

Op de loca­tie van het hui­di­ge fiets­pad langs de Toren­vliet­slaan wordt de nieu­we onge­lijk­vloer­se aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost aan­ge­legd. Voor het aan­bren­gen van het ophoog­ma­te­ri­aal voor de nieu­we aan­slui­ting maakt Bos­ka­lis eerst een bouw­uit­rit van de N206 naar de Toren­vliet­slaan. Deze uit­rit wordt in de nacht van 30 juni op 1 juli aangelegd.

In de eind­si­tu­a­tie komt er een nieuw fiets­pad dat onder de aan­slui­ting Val­ken­burg-Oost door gaat, zie onder­staan­de afbeelding

Artist impression - Fietstunnel

Fiets­on­der­door­gang aan­slui­ting Valkenburg-Oost