De voor­zit­ter van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten van Zuid-Hol­land heeft beslo­ten, gelet op de richt­lij­nen van het RIVM, alle ver­ga­de­rin­gen tot en met 1 april te annu­le­ren. Dat bete­kent dat ook de ver­ga­de­ring van de com­mis­sie Bereik­baar­heid & Ener­gie (B&E) aan­staan­de woens­dag 18 maart niet door­gaat. Nade­re bericht­ge­ving over bij­een­kom­sten Pro­vin­ci­a­le Sta­ten volgt nog.