De overheidsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus worden uiteraard ook toegepast door de bedrijven die momenteel bouwen aan de N434 als onderdeel van RijnlandRoute. Het kantoorpersoneel (in de keet) werkt zoveel mogelijk vanuit huis, en de mensen op de bouwplaats hebben de extra instructie om regelmatig hun handen te wassen en niet gezamenlijk te lunchen. Medewerkers die voor de productie noodzakelijk zijn zoals veiligheids- en schoonmaakdienst zijn eveneens op het werk operationeel.

Wij houden goed in de gaten dat de maatregelen op veiligheids- en gezondheidsgebied worden nagevolgd. Als iemand verkoudheidsverschijnselen vertoont of koorts moet deze medewerker thuis blijven. Voorop blijft staan de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe groot de impact is op het verdere verloop van de werkzaamheden. De realisatiemanagers van Comol5 inventariseren dat momenteel. We volgen dagelijks de ontwikkelingen, en de nieuwe informatie en richtlijnen van de overheid.