De vijf­de afle­ve­ring van de “Rijn­land­Rou­te” staat nu onli­ne. In deze afle­ve­ring neemt pro­gram­ma­ma­ker Johan Over­de­vest een kijk­je bij de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties van de Cor­bu­lo­tun­nel, de sloop­werk­zaam­he­den bij de A44 en hij neemt je mee in de zoek­tocht naar Schans Lam­men in Leiden. 

Elk kwar­taal komt Johan Over­de­vest, Omroep West, bij ons langs en spreekt hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot archeologen.

Eer­de­re afle­ve­rin­gen gemist?

Bekijk alle afle­ve­rin­gen terug op de pagi­na Omroep West.