We bouwen met z’n allen weer wat bewuster. Het onderzoek van Bewuste Bouwers op het bouwterrein van Comol5 op de RijnlandRoute leverde een nog hogere score op dan de eerste keer. Het rapportcijfer steeg van 7,8 naar 8,1.

Uit het toetsrapport blijkt dat Comol5 op alle onderdelen boven de norm scoort, met een uitschieter voor veiligheid. Die is volgens het rapport ‘bijzonder hoog’. De toetsers zijn vooral goed te spreken over de BHV-containers met veiligheidsmateriaal, een EHBO-kit, AED en hulpmiddelen voor de hulpdiensten: ‘op verschillende plekken staan opvallende BHV-containers, die makkelijk verplaatsbaar zijn en daardoor overal op het project kunnen worden ingezet.’ Ook de aandacht voor de persoonlijke veiligheid van medewerkers en bezoekers wordt apart genoemd: ‘Op diverse plaatsen hangen opvallende banners aan het bouwhek met verwijzingen naar de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Met verschillende kleuren en pictogrammen is duidelijk aangegeven welke PBM’s voor het project gelden. Aangegeven is dat bezoekers zich moeten melden bij de uitvoerder.’

Onafhankelijke toets

Comol5 heeft zich bij de stichting Bewuste Bouwers aangesloten, omdat ze hinder voor de omgeving zoveel mogelijk willen beperken en incidenten willen voorkomen. Als Bewuste Bouwer stellen zij zich open voor een periodieke onafhankelijke toets. De toetsers van stichting Bewuste Bouwers kijken kritisch naar de maatregelen die zijn genomen op het gebied van het beperken van hinder en hinderbeleving voor de omgeving, veilig werken voor omwonenden en voorbijgangers, aandacht voor de ontwikkeling en gezondheid.