Op vrij­dag 15 april en zater­dag 16 april ligt er in infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te een spe­ci­a­le paas­speur­tocht voor jong en oud klaar. Zoek de eie­ren in de expo­si­tie en beant­woord de vra­gen over de Rijn­land­Rou­te. Ieder­een die mee­doet krijgt een paas­ver­ras­sing bij de balie.

Het infor­ma­tie­cen­trum is weer gewoon geo­pend voor ieder­een die meer wil weten over de Rijn­land­Rou­te. Je vindt in de recent ver­nieuw­de expo­si­tie ant­woor­den op vra­gen als: Waar is de Rijn­land­Rou­te? Hoe bouw je een tun­nel? Hoe gaat de Rijn­land­Rou­te om met de natuur en wel­ke arche­o­lo­gi­sche vond­sten zijn er gedaan?

Op woens­dag, vrij­dag en zater­dag kan je tus­sen 11.00 en 15.00 gewoon bin­nen­lo­pen of even op de uit­kijk­to­ren kij­ken naar het werk en de prach­ti­ge omge­ving. We geven ook regel­ma­tig rond­lei­din­gen. Opge­ven voor een rond­lei­ding kan via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.