Esdoorns vormen een belangrijke boomsoort in onze natuurlijke loofbossen, maar zijn ook heel geliefd als tuin-, park- en straatboom. De inheemse Acer campestre, de veldesdoorn, kennen wij vooral als haag. De veldesdoorn is populair, omdat hij op bijna alle bodemsoorten kan groeien en goed bestand is tegen harde wind, droogte, luchtverontreiniging en strooizout. Ook is hij bestand tegen overstromingen. Ecologisch is de veldesdoorn heel waardevol.

Groene snelweg door hagen

De A44 tussen Den Haag en Leiden is van oudsher een ‘groene snelweg’ door de aangrenzende landgoederen, de laanbomen in Wassenaar en door de hoge hagen aan weerszijden en in de middenberm. Om dat beeld te behouden, zijn na de verbreding van de A44 opnieuw veldesdoornhagen aangeplant in de zij- en middenberm en worden de hagen zelfs nog verder doorgetrokken richting Leiden. De aanplant van deze ruim 42.000 (!) haagplanten was in 2021 het eerste groen dat terug geplant werd langs de RijnlandRoute. De hagen langs de A44 krijgen uiteindelijk een hoogte van 4 meter, zodat de geluidschermen langs Leiden-West uit het zicht verdwijnen.

Veldesdoorn in natuurlijke vorm

In gesnoeide vorm komt de veldesdoorn niet in bloei. Dat is wel het geval bij de veldesdoorns die deel uitmaken van de bosstroken langs de A44 en rond het dienstgebouw Oost. Hier zijn ruim 1.300 veldesdoorns aangeplant. Als boom groeit de veldesdoorn langzaam, maar hij kan wel 200 tot 300 jaar oud worden. De lichtgroene bloemetjes verschijnen in de lente ongeveer tegelijk met het blad, dat in het begin vaak roodachtig kleurt. In de herfst kleuren de bladeren goudgeel tot oranje. De veldesdoorn is een belangrijke nectarplant voor bijen en een waardplant (een plant waar eitjes worden afgezet) voor sommige vlindersoorten. Ook zaadetende vogels weten de veldesdoorn goed te vinden.

Verwarrende naam

De Nederlandse benamingen van deze boom zijn overigens wat verwarrend. Veldesdoorn is de letterlijke vertaling van het Latijnse Acer campestre. Nu is het zo dat deze boom wel in het open veld gevonden wordt, maar hij heeft van nature een voorkeur voor bosranden. De veldesdoorn heeft in Nederland ook nog een andere benaming: Spaanse aak. Deze naam is verwarrend, omdat de boom in heel Europa in het wild voorkomt, behalve op het Spaanse schiereiland. De naam heeft dus niets met Spanje te maken, maar met het Oudnederlands, daar betekent Spaans ‘vreemd’. Spaanse aak betekent ‘vreemde eik’.

Een poster met alle tekeningen kun je hier downloaden.