Hier zie je een greep uit de soor­ten groen die we terug­plan­ten, wel­ke eigen­schap­pen deze soor­ten heb­ben en wat ze aan de omge­ving toe­voe­gen. Er wordt roy­aal aan­ge­plant, met hoge eco­lo­gi­sche waar­de en met res­pect voor dit unie­ke land­schap. Zo zor­gen we ervoor dat de nieu­we situ­a­tie met­een ook een ver­be­te­ring wordt voor mens, dier en landschap.