De RijnlandRoute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur. Om die reden is er extra aandacht voor de inpassing van de weg en het herstellen van natuurwaarden: behouden wat kan, herstel en terugkeer van inheemse soorten waar het groen verdwenen is, en waar mogelijk zelfs de situatie voor flora verbeteren. Lees meer over de flora rondom de RijnlandRoute.

In het projectgebied van de RijnlandRoute leven vele grote en kleine diersoorten. De aanleg van de RijnlandRoute heeft invloed op hun leefgebied. We proberen de gevolgen voor de fauna in het gebied zoveel mogelijk te beperken en verstoring van leefgebieden te voorkomen. En waar het kan, geven we de natuur een duwtje in de rug. Lees meer over de fauna rondom de RijnlandRoute.

Het realiseren van een nieuwe route betekent meer dan alleen het aanleggen van een weg. De RijnlandRoute raakt de omgeving wat betreft landschap, mensen en de bestaande infrastructuur. Hoe worden de wegen ingepast in het landschap? En hoe gaan we om met veiligheid? Je leest het in de thema’s op deze pagina.