Ecologische verbindingszone

De provincie Zuid-Holland werkt aan het verbeteren en beschermen van de natuur in de duinen, de delta en de veenweiden. Dit doen ze door deze gebieden met elkaar te verbinden tot het Natuurnetwerk Nederland. Grote natuurgebieden zijn namelijk beter bestand tegen negatieve invloeden, zoals verdroging of overstromingen. Het netwerk verbindt verschillende populaties van dieren. Zo ontstaat er een veilige en mooie leefomgeving voor mensen, dieren en planten.

Een project dat hieraan bijdraagt is ‘Lentevreugd-De Horsten’. Doel is het verbinden van natuurgebieden tussen de kust en de landgoederen van Wassenaar door middel van natte en droge verbindingen. Er worden bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers langs watergangen gemaakt en bosstroken geplant als stapstenen voor dieren. Ook worden er speciale passages aangelegd zodat dieren veilig kunnen oversteken.

Onderdeel van de RijnlandRoute is een ecoduct over de N434 en een faunapassage onder de A44. Samen met het groen langs de Rijksstraatweg is dit een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ uit het Natuurnetwerk Nederland.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeente Wassenaar, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Zo zorgen we samen voor een veilige en mooie leefomgeving voor iedereen!

..

NNN Ecoverbinding landgoederen-duinen2 (1)