Bij een snelweg denk je al snel aan een barrière voor dieren. Toch kan de snelwegomgeving verrassend rijk aan fauna zijn. Bermen, taluds en watergangen zijn leefgebied voor allerlei kleine beestjes. Bestuivende insecten bijvoorbeeld die we hard nodig hebben. Daarom worden alle bermen en taluds van de A4, de N434, de Tjalmaweg en de Europaweg met bloemrijk gras ingezaaid. Ook worden veel bloeiende planten, struiken en bomen toegepast die aantrekkelijk zijn voor bijen en andere bestuivers, wat ook weer goed is voor insectenetende vogels. De bosstroken langs de snelweg worden weinig bezocht door mensen en huisdieren en zijn zo een geschikte nestlocatie voor vogels. Vleermuizen gebruiken de bosranden als vliegroute en foerageergebied.