6. Zicht vanuit Stevenshof richting N434

Zicht van­uit Ste­vens­hof rich­ting <span class="caps">N434</span>N434″ data-ima­ge-descrip­ti­on=”” data-event-trigger=“hover” data-always-visible=“on” data-id=“21912” data-no-lazy=“1” data-lazy-src=”” data-lazy=“false” loading=“eager” data-skip-lazy=“1” >
Meerstammige zwarte els Bloemrijk grasland Bloeiende oeverplanten

Meer­stam­mi­ge zwar­te els

Dit is een typi­sche boom voor de open pol­der. Deze boom wordt ver­spreid aan­ge­plant rond Knoop­punt Omme­dijk en langs de ver­diep­te N434 met bij aan­plant een hoog­te van 4 à 4,5 meter.

Bloem­rijk grasland

Over­al langs de ver­diep­te lig­ging van de N434 wor­den de ber­men en taluds met bloem­rijk krui­den­meng­sel inge­zaaid. Het bestaat uit een mix van soor­ten die inheems zijn. Zo vor­men ze een waar­de­vol­le voed­sel­bron voor vlin­ders, bij­en en ande­re insecten. 

Bloei­en­de oeverplanten

Direct langs de ver­diep­te weg en langs de water­gang die de weg en het wei­land scheidt, groei­en diver­se bloei­en­de oever­plan­ten. Dit is op ver­zoek van bewo­ners uit Ste­vens­hof. Door een mix van aan­trek­ke­lij­ke oever­plan­ten, in plaats van alleen maar riet, blijft het zicht op de pol­der meer open en is het min­der mono­toon. Ook zijn de plan­ten aan­trek­ke­lijk voor bij­en en ande­re insecten.

Vanaf het fietspad langs de buitenrand van Stevenshof, het Tine Tammespad, kijkend richting de N434 is de verdiepte weg nauwelijks te zien. Langs de rand van de verdiepte weg ligt een plasdraszone. Deze dient als fysieke en visuele afscherming door de beplanting in deze strook. Aan weerszijden van de weg liggen lage dijkjes met bloemrijk gras.

De beplanting in de plasdraszone bestaat uit een mix van bloeiende, ecologisch waardevolle oeverplanten zoals kattenstaart, engelwortel en moerasandoorn. Deze soorten zijn aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Ook langs de brede watergang die de verdiepte weg scheidt van het omringende weiland groeien deze aantrekkelijke oeverplanten.