6. Zicht vanuit Stevenshof richting N434

Zicht vanuit Stevenshof richting N434
Meerstammige zwarte els Bloemrijk grasland Bloeiende oeverplanten

Meerstammige zwarte els

Dit is een typische boom voor de open polder. Deze boom wordt verspreid aangeplant rond Knooppunt Ommedijk en langs de verdiepte N434 met bij aanplant een hoogte van 4 à 4,5 meter.

Bloemrijk grasland

Overal langs de verdiepte ligging van de N434 worden de bermen en taluds met bloemrijk kruidenmengsel ingezaaid. Het bestaat uit een mix van soorten die inheems zijn. Zo vormen ze een waardevolle voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten.


Bloeiende oeverplanten

Direct langs de verdiepte weg en langs de watergang die de weg en het weiland scheidt, groeien diverse bloeiende oeverplanten. Dit is op verzoek van bewoners uit Stevenshof. Door een mix van aantrekkelijke oeverplanten, in plaats van alleen maar riet, blijft het zicht op de polder meer open en is het minder monotoon. Ook zijn de planten aantrekkelijk voor bijen en andere insecten.

Vanaf het fietspad langs de buitenrand van Stevenshof, het Tine Tammespad, kijkend richting de N434 is de verdiepte weg nauwelijks te zien. Langs de rand van de verdiepte weg ligt een plasdraszone. Deze dient als fysieke en visuele afscherming door de beplanting in deze strook. Aan weerszijden van de weg liggen lage dijkjes met bloemrijk gras.

De beplanting in de plasdraszone bestaat uit een mix van bloeiende, ecologisch waardevolle oeverplanten zoals kattenstaart, engelwortel en moerasandoorn. Deze soorten zijn aantrekkelijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Ook langs de brede watergang die de verdiepte weg scheidt van het omringende weiland groeien deze aantrekkelijke oeverplanten.