Om nu al te laten zien hoe de omgeving van de weg er straks uit ziet, hebben we een aantal beelden laten maken. Op een aantal plekken is het voor het uitzicht heel bepalend hoe oud de beplanting is. Daarom hebben we op die plekken meerdere impressies laten maken met beplanting kort na aanplant en in volgroeid stadium. Ter vergelijking zijn foto’s toegevoegd van de situatie van vóór de bouw (voor zover voorhanden) en van de situatie nu.

Impressies Flora