4. Rijksstraatweg / Knooppunt Ommedijk

Rijks­straat­weg na 1 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

Vel­des­doorn­haag

De haag dient voor­al als afscher­ming van de snel­weg, maar ook als habi­tat voor bij­voor­beeld huis­mus­sen. De haag­plan­ten zijn bij aan­plant ruim 1,5 m. De haag wordt uit­ein­de­lijk 4 meter hoog.

Aan­trek­ke­lij­ke strui­ken voor mens en dier

De rand met strui­ken bestaat uit een heel diver­se mix van soor­ten die voor insec­ten en vogels aan­trek­ke­lijk is van­we­ge de bloe­sem en bes­sen. Het assor­ti­ment bestaat uit mei­doorn, slee­doorn, lijs­ter­bes, vogel­kers, vuil­boom, kraak­wilg, berg­vlier, gel­der­se roos en honds­roos. Dan is er nog de win­ter­groe­ne hulst en de haze­laar, aan­trek­ke­lijk voor eekhoorns.

Rijks­straat­weg na 10 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

Vel­des­doorn­haag

De haag dient voor­al als afscher­ming van de snel­weg, maar ook als habi­tat voor bij­voor­beeld huis­mus­sen. De haag­plan­ten zijn bij aan­plant ruim 1,5 m. De haag wordt uit­ein­de­lijk 4 meter hoog.

Aan­trek­ke­lij­ke strui­ken voor mens en dier

De rand met strui­ken bestaat uit een heel diver­se mix van soor­ten die voor insec­ten en vogels aan­trek­ke­lijk is van­we­ge de bloe­sem en bes­sen. Het assor­ti­ment bestaat uit mei­doorn, slee­doorn, lijs­ter­bes, vogel­kers, vuil­boom, kraak­wilg, berg­vlier, gel­der­se roos en honds­roos. Dan is er nog de win­ter­groe­ne hulst en de haze­laar, aan­trek­ke­lijk voor eekhoorns.

Rijks­straat­weg na 20 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier Eiken-beukenbos


Vel­des­doorn­haag

De haag dient voor­al als afscher­ming van de snel­weg, maar ook als habi­tat voor bij­voor­beeld huis­mus­sen. De haag­plan­ten zijn bij aan­plant ruim 1,5 m. De haag wordt uit­ein­de­lijk 4 meter hoog.

Aan­trek­ke­lij­ke strui­ken voor mens en dier

De rand met strui­ken bestaat uit een heel diver­se mix van soor­ten die voor insec­ten en vogels aan­trek­ke­lijk is van­we­ge de bloe­sem en bes­sen. Het assor­ti­ment bestaat uit mei­doorn, slee­doorn, lijs­ter­bes, vogel­kers, vuil­boom, kraak­wilg, berg­vlier, gel­der­se roos en honds­roos. Dan is er nog de win­ter­groe­ne hulst en de haze­laar, aan­trek­ke­lijk voor eekhoorns.

Eiken-beu­ken­bos


Het toe­kom­sti­ge bos bestaat uit zomer­eik, win­ter­eik en beuk, aan­ge­vuld met iep en els voor nog meer (bio)diversiteit. Het bos vormt een zoge­naam­de ‘dro­ge’ eco­lo­gi­sche ver­bin­ding voor soor­ten als boom­mar­ter en eek­hoorn. Tege­lij­ker­tijd vormt de bos­rand een vlieg­rou­te voor vleermuizen.

Het bos langs de Rijksstraatweg wordt samen met de faunapassage onder de A44 een belangrijke schakel voor de natuur tussen kuststrook en landgoederen. Deze ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd - De Horsten’ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Ook rond de voormalige manege en langs het bedrijf Voorham Bronbemaling worden bos en boomsingels aangeplant.

Het gebied langs de Rijksstraatweg is de uiterste punt van de oude strandwal van Wassenaar. De bodem is zandiger en droger dan de aangrenzende polder. Qua bodemgesteldheid hoort het dus bij het landgoederenlandschap. Daarom is hier gekozen voor eiken-beukenbos. Daarnaast zijn iep en els toegevoegd. Dat zijn soorten typisch voor de overgang tussen landgoed en polder.