4. Rijksstraatweg / Knooppunt Ommedijk

Rijksstraatweg na 1 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

Veldesdoornhaag

De haag dient vooral als afscherming van de snelweg, maar ook als habitat voor bijvoorbeeld huismussen. De haagplanten zijn bij aanplant ruim 1,5 m. De haag wordt uiteindelijk 4 meter hoog.

Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

De rand met struiken bestaat uit een heel diverse mix van soorten die voor insecten en vogels aantrekkelijk is vanwege de bloesem en bessen. Het assortiment bestaat uit meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vogelkers, vuilboom, kraakwilg, bergvlier, gelderse roos en hondsroos. Dan is er nog de wintergroene hulst en de hazelaar, aantrekkelijk voor eekhoorns.

Rijksstraatweg na 10 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

Veldesdoornhaag

De haag dient vooral als afscherming van de snelweg, maar ook als habitat voor bijvoorbeeld huismussen. De haagplanten zijn bij aanplant ruim 1,5 m. De haag wordt uiteindelijk 4 meter hoog.

Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

De rand met struiken bestaat uit een heel diverse mix van soorten die voor insecten en vogels aantrekkelijk is vanwege de bloesem en bessen. Het assortiment bestaat uit meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vogelkers, vuilboom, kraakwilg, bergvlier, gelderse roos en hondsroos. Dan is er nog de wintergroene hulst en de hazelaar, aantrekkelijk voor eekhoorns.

Rijksstraatweg na 20 jaar
Veldesdoornhaag Aantrekkelijke struiken voor mens en dier Eiken-beukenbos


Veldesdoornhaag

De haag dient vooral als afscherming van de snelweg, maar ook als habitat voor bijvoorbeeld huismussen. De haagplanten zijn bij aanplant ruim 1,5 m. De haag wordt uiteindelijk 4 meter hoog.

Aantrekkelijke struiken voor mens en dier

De rand met struiken bestaat uit een heel diverse mix van soorten die voor insecten en vogels aantrekkelijk is vanwege de bloesem en bessen. Het assortiment bestaat uit meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vogelkers, vuilboom, kraakwilg, bergvlier, gelderse roos en hondsroos. Dan is er nog de wintergroene hulst en de hazelaar, aantrekkelijk voor eekhoorns.

Eiken-beukenbos


Het toekomstige bos bestaat uit zomereik, wintereik en beuk, aangevuld met iep en els voor nog meer (bio)diversiteit. Het bos vormt een zogenaamde ‘droge’ ecologische verbinding voor soorten als boommarter en eekhoorn. Tegelijkertijd vormt de bosrand een vliegroute voor vleermuizen.

Het bos langs de Rijksstraatweg wordt samen met de faunapassage onder de A44 een belangrijke schakel voor de natuur tussen kuststrook en landgoederen. Deze ecologische verbindingszone ‘Lentevreugd – De Horsten’ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Ook rond de voormalige manege en langs het bedrijf Voorham Bronbemaling worden bos en boomsingels aangeplant.

Het gebied langs de Rijksstraatweg is de uiterste punt van de oude strandwal van Wassenaar. De bodem is zandiger en droger dan de aangrenzende polder. Qua bodemgesteldheid hoort het dus bij het landgoederenlandschap. Daarom is hier gekozen voor eiken-beukenbos. Daarnaast zijn iep en els toegevoegd. Dat zijn soorten typisch voor de overgang tussen landgoed en polder.