De aanleg van de Rijnlandroute zorgt ervoor dat de regio Leiden beter bereikbaar wordt. Dat is mooi voor alle automobilisten, maar voor de dieren die in dit gebied leven lijkt dat een ander verhaal. De Rijnlandroute gaat door een aantal bijzondere landschappen met waardevolle natuur en dat heeft gevolgen voor de flora en fauna. Om te zorgen voor het herstel en de terugkeer van dieren zijn ecologische verbindingen en een faunapassage aangelegd.

Impressies Fauna