N434 Cor­bu­lo­tun­nel en ver­diep­te lig­ging (onder voorbehoud)
Afge­rond mei 2019 (maart 2018 t/​m mei 2019) Bouw start­schacht tunnelboormachine
Afge­rond najaar 2019 (juni 2018 t/​m najaar 2019) Bouw ont­vangst­schacht tunnelboormachine
Juni 2018 Start bouw ver­diep­te lig­ging en aqua­duct Veenwatering
Augus­tus 2019 Start boren eer­ste tunnelbuis
Mei 2020 Start boren twee­de tunnelbuis
Afge­rond sep­tem­ber 2020 Boren bei­de tun­nel­bui­zen gereed
Afge­rond najaar 2021 Beton­werk dwarsverbindingen
Afge­rond voor­jaar 2022 Dienst­ge­bou­wen
Afge­rond voor­jaar 2022 Ver­diep­te lig­ging (nog niet in gebruik)
Afge­rond voor­jaar 2022 Barrier/​asfalt/​ beton­werk hulppostkasten
T/​m begin 2023 Afbouw en tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties, start testfase
2023 en 2024 Inte­graal tes­ten (inclu­sief hulpdiensten)
Medio 2024 Pro­ce­du­re aan­vraag openstellingvergunning
Zomer 2024 N434 in gebruik