N434 Corbulotunnel en verdiepte ligging (onder voorbehoud)
Afgerond mei 2019 (maart 2018 t/m mei 2019) Bouw startschacht tunnelboormachine
Afgerond najaar 2019 (juni 2018 t/m najaar 2019) Bouw ontvangstschacht tunnelboormachine
Juni 2018 Start bouw verdiepte ligging en aquaduct Veenwatering
Augustus 2019 Start boren eerste tunnelbuis
Mei 2020 Start boren tweede tunnelbuis
Afgerond september 2020 Boren beide tunnelbuizen gereed
Afgerond najaar 2021 Betonwerk dwarsverbindingen
Afgerond voorjaar 2022 Dienstgebouwen
Afgerond voorjaar 2022 Verdiepte ligging (nog niet in gebruik)
Afgerond voorjaar 2022 Barrier/asfalt/ betonwerk hulppostkasten
T/m begin 2023 Afbouw en tunneltechnische installaties, start testfase
2023 en 2024 Integraal testen (inclusief hulpdiensten)
Medio 2024 Procedure aanvraag openstellingvergunning
Zomer 2024 N434 in gebruik