Europaweg en Lammenschansplein (onder voorbehoud)
Medio 2021 t/m zomer 2022 Verleggen van kabels en leidingen
na de zomer 2022 Definitieve besluiten partiële herziening provinciaal inpassingsplan, door Provinciale Staten (PS)
Derde kwartaal 2022 Vergunningaanvraag bomenkap
Vierde kwartaal 2022 Samenwerkingsovereenkomst provincie en gemeente
Eerste kwartaal 2023 Start aanbesteding
Na besluitvorming PS Terinzagelegging besluiten en documenten partiële herziening PIP
Afhankelijk van afronding besluitvorming PS Mogelijke procedure Raad van State
Eind 2023 Verwachte gunning
Nog niet bekend Realisatie
Nog niet bekend Ingebruikname
De RijnlandRoute wordt in 3 delen gerealiseerd en in 3 contracten in de markt gezet:
  1. het boortunneltracé (N434), de A4 (tot aan N14) en A44, de knooppunten Hofvliet en Ommedijk en de aansluiting Leiden-West;
  2. N206 ir. G. Tjalmaweg in Katwijk;
  3. N206 Europaweg en het Lammenschansplein in Leiden.

Volgens huidige planning is de N206 Tjalmaweg als eerste gereed in de tweede helft van 2023, gevolgd door de N434/A44/A4 in de zomer van 2024. Voor het project N206 Europaweg is de verwachting dat er eind 2023 een aannemer geselecteerd wordt. Vervolgens wordt in samenwerking met de toekomstige aannemer een planning gemaakt.