Op zater­dag 8 sep­tem­ber werkt het team van de N434 een dag­je extra bij de ver­diep­te lig­ging en het aqua­duct Veen­wa­te­ring. Door onvoor­zie­ne omstan­dig­he­den heeft het aan­bren­gen van de anker­pa­len deze week min­der voort­gang geboekt dan gepland. De stan­daard werk­tij­den zijn van maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 07.00 tot 19.00 uur. Een uit­loop op zater­dag is mogelijk.