Op dit moment voert Comol5 op verschillende locaties voorbereidende werkzaamheden uit. Een van deze werkzaamheden is het aanbrengen van zand voor het voorbelasten van de grond. Het zand wordt per boot en vrachtwagen vervoerd naar het werkgebied.

Tot eind 2017 zijn de transportroutes bekend die Comol5 gebruikt om het zand op de locaties te krijgen waar zij als eerste start met haar werkzaamheden. Het routeplan voor 2018 wordt nog uitgewerkt en afgestemd met de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten. De verwachting is dat deze aanpak voor het eind van dit jaar bekend is.

Zandtransport
Op een aantal locaties wordt zand aangebracht voor de bouw van de RijnlandRoute. Het zand dat hiervoor nodig is, wordt zoveel mogelijk over het water aangevoerd, waarbij het laatste deel per vrachtwagen wordt vervoerd naar de plek van bestemming. Door het zand zoveel mogelijk over het water te vervoeren wordt extra drukte van vrachtwagens over de weg sterk verminderd.
Er zijn twee laad- en loslocaties: bij de Torenvlietbrug in Oegstgeest en de Lammebrug in Leiden.
Op dit moment komt het zand met schepen uit Alphen aan de Rijn. Deze schepen varen via de Oude Rijn, bij de Spanjaardsbrug het Rijn-Schiekanaal op en varen van daaruit naar de locatie Lammebrug en Torenvlietbrug. Voor de schepen hoeven de bruggen niet of nauwelijks extra open, deze varen zoveel als mogelijk mee met de reguliere brugopeningen.

Laad- en loslocatie Torenvlietbrug
Tot eind 2017 wordt er naar de Torenvlietbrug voornamelijk zand per schip aangevoerd voor de voorbelasting van het nieuwe transferium en de aansluiting van de Willem Einthovenstraat op de N206. Vrachtwagens rijden vanaf de laad- en loslocatie hier direct het bouwterrein op. Daarnaast is een beperkte hoeveelheid zand nodig voor de tijdelijke op- en afrit voor bouwverkeer aan de oostzijde van de A44. Vrachtwagens rijden vanaf de Torenvlietbrug direct naar de A44 richting Den Haag en keren bij knooppunt Den Deijl in Wassenaar. Terugkerend transport rijdt tot medio december via de Rijksstraatweg ter hoogte van de Rozenweg in Wassenaar de A44 op. Vanaf medio december is de op- en afrit op de A44 voor bouwverkeer gereed en rijdt het terugkerende transport direct de A44 op richting Amsterdam naar de laad en loskade bij de Torenvlietbrug. Dagelijks meren er circa vier schepen aan.

Laad- en loslocatie  Lammebrug
Tot eind dit jaar wordt er ook zand gereden vanaf de laad- en loslocatie bij de Lammebrug. Per uur rijden er via de Europaweg en de Hofvlietweg zo´n 10 tot 12 vrachtwagens met zand naar de toekomstige ingang van de nieuwe tunnel in de Oostvlietpolder. Het zand is nodig voor de voorbelasting van de startschacht, het informatiecentrum, de bouwketen en de bouwweg naar de startschacht.

Routekaartje transport vanaf Lammebrug
Routekaartje transport vanaf locatie Torenvlietbrug