Voor de verbreding van de A44 hebben we het afgelopen jaar de westzijde van de viaducten opnieuw gebouwd. Vorige week is de rijbaan richting Den Haag al opgeschoven waardoor het verkeer nu over het nieuwe, westelijke deel van de viaducten rijdt. In de komende weken treffen we de voorbereidingen voor het opschuiven van de rijbaan richting Amsterdam. In de nacht van donderdag 17 op vrijdag 18 september zal ook deze rijbaan worden opgeschoven en rijdt al het verkeer aan de westzijde. Hiermee ontstaat er ruimte aan de oostkant om de bestaande viaducten te slopen, de A44 aan te passen en de nieuwe viaducten te bouwen.

De werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op doordeweekse dagen/nachten in de periode van eind juli tot en met eind september en bestaan onder meer uit:

  • Het wegfrezen van het oude asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt
  • Het aanbrengen van zand en puin
  • Het plaatsen van de geleiderail en verlichting en het aanbrengen van de wegmarkering

Veel werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, waarbij het geluid van de werkzaamheden niet boven het geluid van het normale wegverkeer uitkomt. In de periode 3 t/m 14 augustus en 31 augustus t/m 18 september wordt ook in de avond/nacht gewerkt. Werkzaamheden die dan hoorbaar kunnen zijn in de omgeving zijn het aanbrengen van zand en puin (de achteruitrijdsignalering van de vrachtwagens), het wegfrezen van het asfalt, het asfalteren zelf (heen en weer rijden van asfalteringsmachines, geluidssignalen) en het verwijderen van de geleiderail. Het aanbrengen van geleiderail kan ook goed hoorbaar zijn in de omgeving, maar dat zal overdag gebeuren in de periode van 7 t/m 11 september.

Doorkijk

Nadat de gehele infrastructuur aan de oostzijde gereed is, leggen we in de zomer van 2021 alle rijbanen op de definitieve plek waarmee de verbreding van de A44 is gerealiseerd.