Het Achterwegviaduct over de N206 ir. G. Tjalmaweg wordt deze zomer gesloopt om ruimte te maken voor de definitieve verbreding van de Tjalmaweg. In de definitieve situatie is er geen nieuw viaduct op deze locatie voorzien. Boskalis bouwt vóór de sloop van het viaduct een tijdelijke voetgangersbrug (met trappen en een fietsgoot) over de N206 om de verbinding tussen de Achterweg en de Kooltuinweg voor voetgangers en fietsers in stand te houden. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt naar verwachting tot eind juli. We informeren nu over de eerste fase.

Fase 1 (planning onder voorbehoud)
kaartje werkzaamheden Fasering - fase 1.1
Toelichting op deze werkzaamheden

Boskalis verlegt tijdelijk de rijbanen van de N206 ir. G. Tjalmaweg – in een slinger – om
veilig het viaduct te kunnen slopen. Het verkeer op de Tjalmaweg rijdt daarna tot de
ingebruikname van de tijdelijke, noordelijke, verlegging van de Tjalmaweg om de sloopwerkzaamheden
heen.

De Kooltuinweg wordt een stukje verlegd om ruimte te maken voor een werkterrein. De Kooltuinweg is tijdens deze verlegging afgesloten voor het verkeer, bestemmingsverkeer naar de volkstuinen uitgezonderd.

Fietsers en landbouwverkeer worden tijdens de werkzaamheden verlegging Kooltuinweg over locatie Valkenhorst omgeleid.
Hinder en bereikbaarheid

Bewoners aan de noordzijde van de N206 ir. G. Tjalmaweg kunnen enige geluidshinder ervaren door het frezen van het asfalt en het rijden van bouwverkeer. Voetgangers, fietsers en landbouwverkeer worden omgeleid. De bushaltes langs de Tjalmaweg blijven bereikbaar.

Meer informatie

Over de werkzaamheden voor de sloop van het Achterwegviaduct en de maatregelen voor het verkeer plaatsen we regelmatig berichten op de website, social media en de BouwApp van aannemer Boskalis. Voor reizigers wordt er op de bushalte een poster met informatie geplakt.