Binnenkort start de opbouw van de tunnelboormachine voor de bouw van de tweede tunnelbuis. Eind januari is de tunnelboormachine na het boren van de eerste tunnelbuis gearriveerd in de ontvangstschacht. Het voorste deel van de tunnelboormachine, het boorschild, wordt in de komende weken gedemonteerd en in delen over de weg terug vervoerd naar de startschacht aan de A4-zijde. De volgwagens worden achteruit terug gereden door de tunnel. In de startschacht worden de onderdelen van het boorschild opnieuw opgebouwd. Hierna worden de volgwagens gekoppeld en kan de tunnelboormachine starten met het boren van de tweede tunnelbuis.

Planning en werkzaamheden

De planning voor het opnieuw opbouwen van de tunnelboormachine ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Begin t/m eind februari: Demontage (A44 zijde) en vervoer onderdelen boorschild naar bouwplaats A4 zijde
  • Vanaf medio februari t/m eind maart: Inhijsen/opbouwen graafwiel/boorschild bij de startschacht A4-zijde
  • Vanaf ca. 10 maart: Koppelen volgwagens
  • Medio maart t/m medio april: Diverse afbouw- en testwerkzaamheden
Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn vergelijkbaar met de montagewerkzaamheden die vorig jaar april/mei zijn uitgevoerd. Het verschil is dat de volgwagens niet meer ingehesen/gemonteerd hoeven te worden, omdat deze door de tunnel terug worden gereden. Alleen het boorschild met daarin alle onderdelen zal opnieuw worden gemonteerd. De werkzaamheden hiervoor bestaan voornamelijk uit lassen, slijpen, vastbouten en hijsen. Met name het lassen en slijpen kan in de omgeving hoorbaar zijn. Ook zullen er machines zoals hijskranen aan het werk zijn en is de bouwplaats verlicht. Net als bij het boorproces, wordt tijdens de opbouw 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. We proberen de meest overlastgevende werkzaamheden (zoals het slijpen) zoveel mogelijk overdag uit te voeren.

Doorkijk boorproces + afbouw tunnelbuizen

Naar verwachting start in april het boren van de tweede tunnelbuis. Hierna starten we ook met de afbouw van de eerste tunnelbuis. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld het aanbrengen van kabelkokers, grond en asfalt. In de zomer starten we met het bouwen van de dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen in.