In het projectgebied van de N206 Europaweg in Leiden vinden nog tot en met juli werkzaamheden plaats voor het verleggen van kabels en leidingen. In dit bericht lees je meer over de verleggingen: de aanpak van het werk (fasering), welke werkzaamheden zijn afgerond en welke werkzaamheden de komende maanden plaatsvinden.

Verleggen kabels en leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de toekomstige werkzaamheden aan de weg. Er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen vindt plaats door middel van ondergrondse (gestuurde) boringen.

Complex

De 300 kabels en leidingen die verlegd moeten worden zijn van niet van één partij, er zijn veel verschillende netbeheerders in het gebied. Deze netbeheerders stellen ieder hun eigen eisen aan een aannemer om het werk uit te mogen voeren. Daarnaast zijn er ook werkzaamheden die alleen de eigen dienst van een netbeheerder mag uitvoeren, enkele voorbeelden hiervan: het spanningsloos stellen van elektriciteitskabels en het buitendienst stellen van een telecomroute. Dit alles maakt het verleggen van de kabels en leidingen in dit project erg complex.

Werkzaamheden afgelopen maanden

Dankzij een langdurige voorbereiding is het gelukt om de verleggingen in drie fases te laten plaatsvinden. Van juni tot november 2021 vond de eerste fase van de werkzaamheden plaats: het maken van ondergrondse gestuurde boringen op tien locaties. Dankzij die ondergrondse boringen kunnen de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand worden verlegd; er hoeft minder gegraven te worden.

Direct na de boringen, vanaf eind augustus, is gestart met fase twee: één aannemer die voor drie partijen werkzaamheden uitvoert. Deze aannemer heeft leidingen aangebracht voor netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Leiden (de riolering).

Komende werkzaamheden

Begin april starten wij met fase drie van de verleggingen: dan gaan andere aannemers aan de slag met het verleggen en aansluiten van de kabels namens de telecombedrijven. Daarnaast worden er de komende periode nog “oude” kabels en leidingen weg gehaald op verschillende locaties.

De directe omgeving wordt per brief geïnformeerd over waar en wanneer er gewerkt wordt en wat dit voor omwonenden betekent. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen nog plaatsvinden tot de start van de bouwvak in deze regio (tot en met juli a.s.).

Door de hoeveelheid en complexiteit van de te verleggen kabels en leidingen is het onvermijdelijk om het werk in verschillende fases uit te voeren Dankzij een langdurige voorbereiding en medewerking van alle partijen hebben we deze verleggingen kunnen beperken tot drie fases om daarmee de hinder zo veel als mogelijk te beperken.