In het pro­ject­ge­bied van de N206 Euro­pa­weg vin­den momen­teel werk­zaam­he­den plaats voor het ver­leg­gen van kabels en lei­din­gen. In dit film­pje zie je de laat­ste stand van zaken van deze werkzaamheden.

..
Aan­ne­mer Visser&Smit Hanab voert de werk­zaam­he­den aan de kabels en lei­din­gen uit voor net­be­heer­der Lian­der, drink­wa­ter­be­drijf Dunea en de gemeen­te Lei­den (de rio­le­ring). Deze werk­zaam­he­den vin­den nog plaats tot april 2022. Van­af april 2022 tot de zomer van 2022 gaan ande­re aan­ne­mers aan de slag met het ver­leg­gen en aan­slui­ten van de kabels namens de telecombedrijven.

Meer infor­ma­tie over de plan­ning staat op de pagi­na plan­ning.