Tij­dens de kerst­va­kan­tie, van zater­dag 24 decem­ber t/​m vrij­dag 6 janu­a­ri 2023, is het infor­ma­tie­cen­trum Rijn­land­Rou­te geslo­ten. Ook aan­ne­mers Bos­ka­lis en Comol5 wer­ken niet of aan­ge­past tij­dens de kerst­pe­ri­o­de. In dit bericht lees je hier meer over.

Werk­zaam­he­den Boskalis

Van dins­dag 27 decem­ber tot maan­dag 2 janu­a­ri is Bos­ka­lis afwe­zig, er is dan ook géén spreek­uur in de bouw­keet. In de eer­ste week janu­a­ri (2 t/​m 6 janu­a­ri) wordt er in de ver­diep­te lig­ging niet of nau­we­lijks gewerkt. Wel wordt er op de oude Toren­vliet­brug en de aan­slui­tin­gen Val­ken­burg-Oost en Val­ken­burg-West gewerkt. In de eer­ste week van het nieu­we jaar, 3 janu­a­ri, is géén spreek­uur in de bouwkeet.

Werk­zaam­he­den Comol5

Tij­dens de kerst­va­kan­tie wordt er beperkt voor de tun­nel­tech­ni­sche instal­la­ties gewerkt door Comol5. Na 6 janu­a­ri star­ten alle werk­zaam­he­den weer.

Nieu­we ope­nings­tij­den infor­ma­tie­cen­trum 2023

Van­af zater­dag 7 janu­a­ri is het infor­ma­tie­cen­trum niet meer elke zater­dag geo­pend. Het infor­ma­tie­cen­trum is dan elke eer­ste zater­dag van de maand geo­pend van 11.00 tot 15.00 uur. Wel blij­ven we elke week op woens­dag en vrij­dag op regu­lie­re ope­nings­tij­den, van 11.00 tot 15.00 uur, geopend.