Van maan­dag 3 febru­a­ri tot en met vrij­dag 29 maart wordt er ’s avonds en ’s nachts gewerkt aan de A4 ter hoog­te van de fiets­tun­nel Hof­weg (nabij Vliet­land). De werk­zaam­he­den bestaan onder meer uit het ver­wij­de­ren van het bestaan­de asfalt, het aan­bren­gen van de nieu­we onder­laag en asfal­te­ren. Er wordt gewerkt in de avond van­af 21.00 uur tot de vol­gen­de och­tend 05.00 uur. De werk­da­gen zijn maan­dag tot en met don­der­dag, in geval van slecht weer wordt er ook op vrijdagavond/​nacht gewerkt.

Tij­dens de werk­zaam­he­den zijn de toe­rit­ten 6a (Zoe­ter­wou­de Rijn­dijk) en 7 (Zoe­ter­wou­de-Dorp) naar de A4 rich­ting Den Haag afge­slo­ten. Ver­keer kan toe­rit 6a en 7 rich­ting Amster­dam nemen, en dan ver­vol­gens bij afrit 6 (Hoog­ma­de) keren om de A4 rich­ting Den Haag te nemen.