Na een welverdiende vakantie is het werk in de tunnel gisteren weer hervat. In de eerste tunnelbuis is Comol5 nog volop bezig met het inrijden van aanvulmateriaal, dat aan weerszijden van de kabelkokers wordt aangebracht. Later komt hier het asfalt overheen, zo heb je een goed beeld van waar het wegdek ongeveer komt te liggen. Omdat de tractor met kiepwagen niet kan keren in de tunnel, moeten ze het hele stuk achteruit rijden.

Vorig jaar werden de vrieslansen onder het wegdekniveau al geboord en aangebracht. Volgende maand starten we met het aanbrengen van de vrieslansen boven het wegdekniveau. Niet lang daarna starten we de vriesinstallatie op en beginnen we met het bevriezen van de ondergrond om de dwarsverbindingen uit te kunnen graven.