Deze week wordt in de avond/​nacht gewerkt op de A4 op het tra­ject tus­sen Leiden/​Zoeterwoude en Leidschendam/​N14.

Ver­bre­ding A4
De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd voor de ver­bre­ding van de A4 op dit deel van 2x3 naar 2x4 rij­stro­ken. Eind dit jaar kan naar ver­wach­ting de ver­bre­ding in gebruik geno­men wor­den. Het werk wordt ´s avonds en ´s nachts uit­ge­voerd van­we­ge de beperk­te ruim­te en om extra hin­der voor het weg­ver­keer te voorkomen.

1 rij­strook beschikbaar
Tij­dens de werk­zaam­he­den is 1 rij­strook beschik­baar. De tij­den en exac­te loca­ties zijn als volgt:

Rich­ting Den Haag
Dins­dag 22.30 - 05.30u HM 37.1 - 39.2
Woens­dag 23.30 – 05.30u HM 42.5 – 43.0
Don­der­dag 23.00 – 05.30u HM 38.2 – 43.0
Vrij­dag 23.30 – 07.00u HM 41.9 – 43.9 en van­af 01.00u HM 37.7 – 43.9
Zater­dag 23.30 – 08.00u HM 37.9 – 43.9

Rich­ting Amsterdam
Dins­dag 22.30 - 05.00u HM 41.3 - 36.9
Woens­dag 23.00 – 05.00u HM 41.3 - 36.9
Don­der­dag 22.30 – 05.00u HM 43.4 – 37.5
Vrij­dag 23.00 – 07.00u HM 42.4 – 37.4