Deze week wordt er van maan­dag t/​m vrij­dag tus­sen 19.00 en 05.00 uur gewerkt op de A44 rich­ting Den Haag ter hoog­te van Leiden/​Wassenaar. Het ver­keer tus­sen Lei­den-West en Wassenaar/​Industrieterrein Maal­drift wordt via 1 rij­strook geleid (tus­sen HM 18,5 en 20,1). Er wordt gewerkt aan de aan­leg van een bypass voor de A44 om ruim­te te maken voor de bouw van het nieu­we knoop­punt Omme­dijk. Op zater­dag 29 sep­tem­ber wordt de bypass voor deze rij­rich­ting in gebruik genomen.

Op vrij­dag 28 sep­tem­ber is er daar­naast om 04.00 uur een kort­du­ren­de ver­keers­stop van 15 minu­ten om het ver­keer rich­ting de bypass te leiden.