Deze week wordt er ’s avonds/’s nachts gewerkt op de A4 rich­ting Den Haag ter hoog­te van Leidschendam/​Leiden. Het ver­keer wordt tus­sen N14 (Leid­schen­dam) en afrit 7 Zoeterwoude/​Leiden via 1 rij­strook geleid. De start­tij­den vari­ë­ren van 22.00 tot 00.30 uur en er wordt gewerkt tot uiter­lijk 5.30 uur. Er wordt gewerkt aan de aan­leg van dub­bel­laags zoab voor de ver­bre­ding van de A4. Bekijk het over­zicht hieronder.

Op maan­dag 24 sep­tem­ber tus­sen 22.00 en 05.30u rijdt ver­keer op de A4 rich­ting Den Haag tus­sen HM 37,2 en 42,7 over 1 rij­strook. Er wordt gewerkt aan het asfalt.
Op dins­dag 25 sep­tem­ber tus­sen 22.30 en 05.30u rijdt ver­keer op de A4  rich­ting Den Haag tus­sen HM 37,2 en 42,7 over 1 rij­strook. Er wordt die nacht mate­ri­aal opgesteld.
Op woens­dag 26 sep­tem­ber tus­sen 23.00 en 05.30u rijdt ver­keer op de A4 rich­ting Den Haag tus­sen HM 37,2 en 42,7 over 1 rij­strook. Er wordt die nacht mate­ri­aal opgesteld.
Op don­der­dag 27 sep­tem­ber tus­sen 00.30 en 05.30u rijdt ver­keer op de A4 rich­ting Den Haag tus­sen HM 37,2 en 43,9 over de vlucht­strook. Er wordt die nacht mate­ri­aal opgebouwd.