Deze week voe­ren we weg­werk­zaam­he­den aan op de Omme­dijk­se­weg. Over­dag kan het ver­keer om en om pas­se­ren langs de asfal­te­rings­werk­zaam­he­den, in de avond en nacht is de Omme­dijk­se­weg afge­slo­ten voor door­gaand ver­keer. Dat zal zijn tus­sen 19.00 uur en 05.00 uur de vol­gen­de och­tend. Bestem­mings­ver­keer voor o.a. het Smal­spoor­mu­se­um kan zich mel­den bij de ver­keers­re­ge­laar en wordt dan doorgelaten.

Er wordt gewerkt van maan­dag 20 juni tot en met vrij­dag 24 juni.